Telefon: +420 723 589 493 | Email: omspraha4@email.cz | Adresa: Papírníkova 618/5, Praha 4, 142 00 | ČÚ: 60791369/0800 | IČ: 67777384 | Datová schránka: 

Národní finále Zlaté srnčí trofeje 2021

Národní kolo Zlaté srnčí trofeje 2021 se koná od 3. do 17. července 2021 (kategorie A) a od 17. do 31. července 2021 (kategorie B) na Lopeníku. Jde o tradiční soustředění pro mladé myslivce a přátele přírody, během kterého proběhne také národní finále celorepublikové soutěže pro děti. Kategorie A je určena pro 3. až 5. třídu ZŠ a kategorie B pro 6. až 9. třídu ZŠ.

Soustředění je zaměřeno na mysliveckou kynologii, mysliveckou zoologii, mysliveckou výchovu, péči o zvěř, ochranu životního prostředí, lovectví a střelectví anebo botaniku a dendrologii.

Nachystán je bohatý program. Těšit se můžete na mnoho zábavných her, celotáborovou soutěž, stanování v přírodě, naučnou stezku, poznávání přírody, sportovní hry a výlety. Dvoutýdenní soustředění završené národním finále Zlaté srnčí trofeje povedou zkušení vedoucí s mnohaletou praxí – a to vše v nádherné krajině Bílých Karpat.

Základní informace:

Kde: Rekreační středisko Monte Lope, Lopeník 390, 687 68 Březová (okres Uherské Hradiště)

Kdy: 3.–17. 7. 2021 kategorie A, 17.–31. 7. kategorie B
Ubytování ve školním areálu ve čtyřlůžkových pokojích, stravování zajištěno.

Věkové rozhraní:
děti kategorie A: 3.–5. třída ZŠ včetně (3.–17. 7. 2021)
děti kategorie B: 6.–9. třída ZŠ včetně (17.–31. 7. 2021)

Národní finále je primárně určeno pro vítěze okresních kol ZST, nebo jejich náhradníky, místa ale jsou i pro ostatní veřejnost.

Doprava

Doprava se nezajišťuje společně, rodiče dopraví své děti samostatně až na místo konání.

Poplatek a pokyny k platbě

Cena soustředění je pro všechny účastníky 6 500 Kč.

Rodiče dětí, které deleguje OMS, zaplatí 3 250 Kč na příslušném OMS a OMS uhradí celý poplatek, tj. 8 000 KČ, na účet 6630011/0100. Při platbě uveďte variabilní symbol 105 a do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte kvůli identifikaci platby!

Při nástupu je nutno odevzdat

  1. Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti (ne starší 1 den)
  2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzeno od lékaře, je možné vyžádat si při odjezdu zpět – platí 2 roky)
  3. Nástupní list dítěte
  4. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (vrací se při odjezdu)

Přihlášky a informace:

Lucie Kolouchová – lucie.kolouchova@cmmj.cz
Uzávěrka přihlášek je do pátku 12. 6. 2021 na sekretariátu ČMMJ. Ostatní dokumenty se předávají v den nástupu na soustředění zdravotníkovi a vedoucímu při prezenci účastníků.