Telefon: +420 723 589 493 | Email: omspraha4@email.cz | Adresa: Papírníkova 618/5, Praha 4, 142 00 | ČÚ: 60791369/0800 | IČ: 67777384 | Datová schránka: 

O nás

Obvodní myslivecký spolek Praha 4 (OMS Praha 4) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. Českomoravská myslivecká jednota, z. s. je hlavním spolkem. Organizační strukturu tvoří hlavní spolek se svými organizačními složkami a pobočný spolek.

Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vymezuje pobočný spolek.

Občanský zákoník v § 219 umožňuje, aby stanovy určily, jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který orgán o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku. Z téhož ustanovení plyne, že občanský zákoník vnímá pobočný spolek jako organizační jednotku spolku.

Pobočný spolek má vlastní právní osobnost. Ta se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku.

Stanovy hlavního spolku, tedy Českomoravské myslivecký jednoty, z. s. dále upravují postavení Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 jako jednoho z pobočných spolků.

Kancelář je přesunuta do prodejny Lovecké a rybářské potřeby Nevoránek

Podrobnosti a aktuální informace najdete na internetových stránkách prodejny Lovecké a rybářské potřeby Nevoránek.

Zástupce OMS zastihnete na telefonním čísle +420 723 589 493.

Telefon do prodejny Lovecké a rybářské potřeby je +420 723 589 493.

Vážení členové OMS Praha 4

Zasedání sněmu v roce 2022 se uskuteční ve čtvrtek 12.05.2022 od 18:00 hodin, v základní škole Jílovská 1100/16, 14200 Praha 4 - Braník  .

Sněm se uskuteční a bude se řídit  platnými protiepidemiologickými nařízeními, které budou platné v den konání sněmu.