Telefon: +420 723 589 493 | Email: omspraha4@email.cz | Adresa: Papírníkova 618/5, Praha 4, 142 00 | ČÚ: 60791369/0800 | IČ: 67777384 | Datová schránka: 

Příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Prachatice). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Členské příspěvky lze platit osobně nebo zaslat na účet OMS Praha 4.

Číslo účtu: 60791369/0800
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo

Po přijetí částky na účet OMS Praha 4 Vám zašleme členský průkaz a doklad o zaplacení členského příspěvku na Váš email, nebo poštou na Vaši adresu. K zaslání elektronického potvrzení o přijetí platby použijeme Vámi uvedený email, z evidence členů ČMMJ, nebo jinou Vámi uvedenou elektronickou adresu poslanou, kterou zašlete na náš email: omspraha4@email.cz.

Kdo ještě nemá nový průkaz ČMMJ (plastová kartička), volejte prosím OMS Praha 4, mobil: 723 589 493